Workshop i hur man lyckas med innovation

Vi är många som varit med om att idéer/produkter eller IT system blivit lanserade trots att man hela tiden känt på sig att det kommer gå åt pipan.

Hur undviker man dessa misstag och sparar pengar på både utveckling och marknadsföring samt undviker dåligt rykte bland kunder och medarbetare?

Vi vill på denna praktiska workshop ge er inspiration, metoder och verktyg för att jobba med innovation på ett modernt och agilt sätt som minimerar just tid och kostnader. Vi kommer att lägga särskilt fokus på hur man väljer ut idéer och kvalificerar dessa med hjälp av hypoteser och experiment för att kunna fatta datadrivna beslut på att starta utveckling eller inte.

Workshopen är värdefull för dig som:

  • Behöver ta fram en innovationsstrategi
  • Behöver förbättra innovationsarbetet i er organisation
  • Startar upp ett innovationsarbete
Anmäl dig här

Allt du behöver veta

Vi går igenom hur man kopplar idégenerering till sin strategiska plan och hur man bygger upp idékampanjer. Med hjälp av en väletablerad metod för hypotesbaserad utveckling tränas du i att upprätta strukturer för att utvärdera, välja och gruppera lösningar som har bäst potential att lyckas. (över 90% av de över 1000 organisationer vi analyserat har förbättringspotential i hur man väljer och kvalificerar idéer)

Vidare så går vi igenom hur man modellerar en god idé och skapar konkreta   beslutsunderlag för att utvärdera om idén ska gå vidare till utveckling. Affärsmodellen belyser lösningens potential men även dess kostnader och viktigaste egenskaper.  

Efter workshopen kommer du att ha en god inblick i hur innovation kan genomföras på ett strukturerat och mycket tidseffektivt sätt. 

Workshopen är upplagd för att skapa insikt om viktiga frågor och synsätt för att lyckas med innovation. Föreläsning blandas med praktiska övningar och reflekterande samtal för att omsätta frågeställningar i respektive deltagares vardagssituation.

Målgruppen är i första hand personer i beslutsfattande position som vill skaffa sig en god uppfattning om vad som är framgångsfaktorer och tekniker för att skapa värde snabbt med hjälp av innovation.

När: kl 8:00 till 12:00, 30 November på Scandic City i Linköping.
Priset inkluderar frukostmacka, kaffe och lunch

Agenda:

  1. Varför är Innovation viktigt?
  2. Datadriven innovation - hur då?
  3. Fånga idéer som gör strategierna genomförbara 
  4. Välja ut och utveckla idéer 
  5. Omsätta idéer till värdeskapande lösningar

Workshopen genomförs av Innovation 360 group AB som är ett ledande internationellt management konsultföretag som arbetar med organisationer över hela världen. Vi har  världens mest omfattande databas över vilka förmågor som ger leder till framgångsrik innovation.

Anmäl dig här

Speakers

Niclas Claesson
Innovationsexpert

Niclas är innovationsexpert och management konsult med 20+ års erfarenhet från både offentlig och privat sektor. Som professionell projekt och förändringsledare har han drivit omfattande tekniska och organisatoriska förändringar vilka alltsomoftast kräver innovation för att lyckas. Niclas har erfarenhet från att bygga bolag och utveckla både produkter och tjänster i en mängd branscher såsom IT, Telekom, Flyg/försvar, Energi, Automotive mfl. 

Niclas bor i Linköping men arbetar inom framförallt Europa som Innovationsexpert dels genom att coacha partners till Innovation360 Group AB (Licensed practitioner) och dels genom att genomföra analyser och innovationsrådgivning till företag och offentliga verksamheter.

Läs mer

Agnes Sävenstedt
Innovationsexpert

Executive-level consultant and C-level positions including Head of Business Units, Head of Strategy and Head of Innovation. Successful track record of 10+ years in innovation management, innovation processes, change management, trendwatching, ideation, digital transformation, collaboration platforms, cloud strategy and project management including start-up of new business areas with mission, vision, strategy definition and execution for the Schibsted group. Special area of interest: Innovation in Practise, how to make innovation a recurring activity in the organisation. Utilises the right instruments and methods to support disciplined consulting processes, from fact gathering to delivery of findings and recommendations. Builds change management and knowledge transfer into consulting engagements to ensure client embraces results. Provides expert analysis and sound guidance when developing unique concepts and ideas to facilitate valuable long-term change.

Läs mer

Organiserat av:

Innovation360 Group AB @InnoSurvey niclas.claesson@innovation360group.com

Innovation360 Group AB är ett Svenskt företag som är specialister inom innovation. Vi har utvecklat ett komplett innovationsramverk baserat på de  senaste 100 årens management forskning samt byggt upp en databas med innovationsanalyser av långt över 1000 organisationer över hela världen. Databasen är med marginal den största i världen och ger våra kunder ett statistiskt underlag för vilka egenskaper och beteenden som bevisligen leder till innovation.

Vi har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Linköping och New York. Våra verktyg och metoder används idag i över 60 länder, vi har över 200 licensierade konsulter och representanter över hela världen.